Vårt Arbeid

Alt fra ferieaktiviteter til rekruttering av småjobber. Her kan du lese mer om hva vi har gjort i de siste årene, og våre fremtidige planer

Mentormodellen

Oppfølging og tidlig forebygging er viktig for oss i Sakeena. Vi er opptatte av å gi barn og unge aktivitetstilbud og en tett oppfølging. Vi har gode samtaler med barn og unge, hvor vi kartlegger deres interesser og mål, og hjelper dem med å nå disse. Vi har som mål å skape en arena hvor barn og unge kan utvikle sine ferdigheter, og møte på gode forbilder. Vi har også som mål å styrke barn med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet og i frivilligheten. Derfor tilbyr vi barn og unge ulike kurs, oppdragsbaserte jobber og en mulighet til å engasjere seg frivillig i ulike arbeidsgrupper. Vi har over årene hatt ungdommer som startet som deltakere, men i dag står bak mange av våre aktiviteter som arrangører og initiativtakere.

Våre Prosjekter

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid er et av Sakeenas viktigste arbeidsoppgaver.
Det er gjennom prosjektene Sakeena løser de utfordringene lokalområdet står ovenfor.

Ulike type prosjekter
Sakeena gjennomfører både faste prosjekter og periodiske prosjekter. Faste prosjekter kan for eksempel være ferieaktiviteter. Faste prosjekter er prosjekter som foregår over en lengre periode og gjentas årlig. Eksempel på slike prosjekter er ferieaktiviteter og sosiale kvelder. Periodiske prosjekter er prosjekter man jobber med i en bestemt periode. Eksempel på periodiske prosjekter er brosjyre utdeling og digitale aktiviteter.


Under finner du alle prosjekter Sakeena har jobbet med gjennom årene

Fullførte Prosjekter

Sommer

med Sakeena

Ferie

aktiviteter

Sosiale

kvelder

Fotball

turnering

Tema

kvelder

Eid

feiring

Dugnader

CV & Søknads

kurs

Kommende Prosjekter

Dagens

måltid

Alle ut i arbeid!

Å tilpasse arbeidsmiljøet etter folkets behov

Et nytt konsept?

Vi ønsker gjennom dette konseptet å gi alle som har muligheten til å jobbe, men ikke nødvendigvis kompetansen til å yte til samfunnet. Vi tror på at alle har egenskaper og ferdigheter som kan være til nytte for andre, og i gjengjeld burde dette kompanseres for, så det kan øke motivasjonen hos de som ikke er ute i jobb å kunne bidra på sin måte .

La oss beskrive dette med et eksempel
Mange ungdommer fra 15 års alderen er ofte på søken etter jobb, men grunnet skole er det vanskelig å finne nok helgejobber med arbeidsoppgaver som passer deres alder. Med Alle Ut i Arbeid vil Sakeena komme inn å hjelpe ungdommene i denne alderen med enten sommerjobber, småjobber som brosjyre- og matutdelinger, dugnader og mye mer.
Derfor håper vi på i kommende fremtid å tilrettelegge for ungdommer og eldre som ikke er deltagende i arbeidslivet å bruke deres vilje og motivasjon til å komme ut i arbeid.