Om Oss

Ønsker du å vite hvor det hele startet, hvem vi er og hva vi gjør? Her kan du lese mer om Sakeena

Vi fokuserer på lokalsamfunnet

Sakeena er en frivillig organisasjon som jobber med å bistå lokalsamfunnet med å løse de utfordringene det står ovenfor. Ordet Sakeena er arabisk og betyr blant annet tillit og harmoni. Vi har som mål å skape et harmonisk og solidarisk samfunn. Dette kan vi oppnå ved å øke deltagelse og å legge til rette for tillitsbyggende tiltak. Vi jobber med en rekke aktiviteter og prosjekter som har fokus på er familie, oppvekst og utdanning.

Sakeenas historie

I 2016 begynte Sakeena arbeidet med å løse disse utfordringene. Det første arrangementet i regi av Sakeena var en hyttetur til Geilo for barn og foreldre. Etter en vellykket arrangement med over 50 deltakere og gode tilbakemeldinger fortsatte Sakeena arbeidet målgruppen og satte opp kurs, temakvelder, ferieaktiviteter for unge, turdager og andre aktiviteter på rekke og rad for å fylle etterspørselen. Sakeena har de siste årene gått fra å utvikle egne små prosjekter til å inngå samarbeidsavtaler med private og offentlige aktører.

Hvordan vi opererer

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum, commodi ipsam? Ipsa culpa hic non laudantium ea libero necessitatibus nostrum at aperiam ipsum doloribus adipisci, blanditiis officiis mollitia assumenda quo deserunt possimus id expedita ratione molestias. Repudiandae quidem ea nesciunt. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Culpa voluptatibus nisi at consequuntur sapiente praesentium hic eligendi et? Consequuntur, vel.

Vårt budskap

Sakeena fokuserer på lokalsamfunnet, og har gjort det i siden 2017. Området Søndre Nordstrand og Oslos østkant har begrenset med midler og trenger en støttende hånd til å jobbe som mellomledd mellom etatene og lokalbefolkningen. Det er her Sakeena kommer inn som støttespiller og mentor for befolkningsmassen.
Vi er en frivillig organisasjon som jobber for å løse utfordringene i lokalsamfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere temakvelder om ungdomskriminalitet. Å gi barn og unge en trygg plattform, skape en engasjerende møteplass for foreldre og offentlige aktører, og aktivisere hver enkelt borger i lokalsamfunnet er kjernesaker som står oss nær.

Møt vårt styre

Sakeena sitt styret består av frivillige, hardtarbeinde folk med ønsker og ambisjoner om å bedre lokalbefolkningen

"Ansvarlig for organisering og administrering av Sakeena

Styreleder

Hamsa Egeh

"Å bidra til et sterkt engasjement i Sakeena styret

Nestleder

Yussuf Ahmed Adan

"Ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter

Prosjektleder

Aden Mussa Suliman

" A veilede Sakeenas store og små mot den samme visjonen

Rådgiver

Siyad Ahamed Hussein

"Bidra til a styrke Sakeenas økonomiske avgjørelser

Økonomiansvarlig

Umul Khayr Ismail

"Å bidra med å gjøre bydelen til et bedre sted for barn, unge og familier

Rådgiver

Baboucarr Sulayman Chune

"Ansvarlig for markedsføring og Sakeenas media

Media ansvarlig

Zakaria Bougroug

"Ansvarlig for rekruttering av Sakeenas frivillige

Rekrutteringsansvarlig

Kawtar Bougroug

"Jeg ønsker å se dagens unge som fremtidens ledere

Styremedlem

Awo Osman Omar